Online rezervace ubytování ve školícím středisku PřF UP v Karlově pod Pradědem

  1. 1. Výběr data
  2. 2. Výběr pokojů
  3. 3. Kontaktní údaje

Rezervace
Datum příjezdu:

Datum odjezdu:
Novou rezervaci začněte výběrem vašeho vztahu k UP, je to důležité ve vztahu k objednávanému termínu. Rezervace ubytování je možná na daný kalendářní rok. Na následující kalendářní rok mohou rezervaci provést zaměstnanci, studenti a senioři PřF UP. Další zájemci mohou na následující rok objednávat až od 1. září.
Dále vyberte ve formuláři termín rezervace. Den příjezdu (resp. odjezdu) může být shodný s dnem odjezdu (příjezdu) jiné rezervace.

V případě komplikovanějších rezervací s odlišnými daty příjezdů a odjezdů některých osob je potřeba rezervaci rozdělit na několik samostatných objednávek.


Informace o středisku včetně fotografií objektu i jednotlivých pokojů, ubytovacího řádu atd. najdete na stránkách univerzity.

Ceník ke stažení

Pokyny k rezervaci a platbě za ubytování
  1. Po zadání rezervace v systému www.karlov.upol.cz přijde hostu prostřednictvím e-mailu potvrzení ubytování. Host vyzván k úhradě zálohy na pobyt ve výši 30 % z předpokládané ceny ubytování. Zálohu je nutné uhradit do 10 pracovních dnů od potvrzení rezervace. V případě nezaplacení zálohy je rezervace zrušena.
  2. Minimálně 5 pracovních dnů před zahájením pobytu zaplatí host doplatek za ubytování a bude mu vydán „Ubytovací dekret“. Vystavení ubytovacího dekretu a zaplacení pobytu je možné v kanceláři 6.011, děkanát PřF, 6. podlaží, PřF, 17. listopadu 12, Olomouc po předchozí dohodě o termínu návštěvy na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz. Platba je požadována v hotovosti.
  3. Nezaplatí-li host doplatek v požadovaném termínu, pokládá se jeho termín za zrušený a uhradí storno poplatek ve výši 30 %.
  4. Před zahájením pobytu (minimálně 1 den předem) je nutné se telefonicky zkontaktovat se správkyní školícího střediska na tel. 733 690 494 a oznámit jí dobu příjezdu.


V případě nejasností nebo problémů v průběhu rezervace, prosím nás kontaktuje:

Mgr. Dagmar Petrželová
tel.: 585 634 003, 739 249 066
e-mail: dagmar.petrzelova@upol.cz

Přírodovědecká fakulta 17. listopadu 12,
6. podlaží, kancelář 6.011

© 2012-2018 | Ondřej Růžička | Administrace